Aktivitetsmarkör

Tillsammans för friska arbetsplatser

Suntarbetsliv drivs av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Vi vänder oss till alla som jobbar med arbetsmiljö i kommuner, regioner och kommunala företag.

Kom igång med friskfaktorer

Hitta rätt bland vårt innehåll

Hos Suntarbetsliv hittar du kostnadsfria verktyg, utbildningar och dialogstartare som ni på arbetsplatsen använder själva – och artiklar med inspiration och kunskap.
Här har vi samlat ihop innehåll på några olika teman. Var vill du börja?

Aktuellt just nu

Fyra kollegor med vita vårdrockar diskuterar runt ett bord.

Att ha kraft kvar efter arbetsdagen

Dialogstöd för arbetsplatsträffarna

Redaktionen tipsar

Fyra kollegor promenerar och samtalar med varandra

Tillsammans för friska arbetsplatser

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Med vårt kostnadsfria stöd kan chefer och skyddsombud samarbeta för att skapa en bra arbetsmiljö i kommuner, regioner och kommunala företag.