Tema

Skapa en bra APT

En arbetsplatsträff - APT - är ett möte där chef, skyddsombud och medarbetare möts. Tillsammans arbetar man med verksamheten, arbetsmiljö och hälsa. Arbetsplatsträffen kan också kallas till exempel personalmöte.

Hero bakgrundsbild

Vad betyder APT?

APT betyder arbetsplatsträff. På arbetsplatsträffen – eller personalmötet som det också kan kallas – har chef, medarbetare och skyddsombud dialog om sådant som är viktigt för verksamheten och för medarbetarnas arbetsmiljö.

Det är viktigt med dialogen. När alla är delaktiga på mötena kan man fånga upp frågor, komma fram till kreativa lösningar tillsammans och skapa förståelse för behov i verksamheten eller arbetsmiljön. Då kan man också bygga goda arbetsrelationer och lära av varandra.

Det är arbetsgivaren som ansvarar för att regelbundet ordna arbetsplatsträffar. En del har dem varje månad, andra glesare än så. Det behöver inte vara chefen som är ordförande för mötet. Testa gärna att rotera ordförandeskapet, så får alla testa på att hålla mötet.

 • Ha en bra dagordning. Chef, medarbetare och skyddsombud kan alla ge förslag på vad mötet ska handla om. Tänk på att arbetsplatsträffens syfte är att ha dialog snarare än ren information.
 • Få igång dialogen. Börja gärna med att berätta lite om ämnet som dialogen ska handla om. Ge lite tid till egen reflektion och eftertanke. Sedan kan det passa att dela upp deltagarna i smågrupper. Placera gärna grupperna i så kallad cafésittning – alltså vid mindre bord – eftersom det kan underlätta dialogen.
 • Dokumentera i protokoll. Chefen är ansvarig för att det skrivs minnesanteckningar, men man kan turas om i gruppen att skriva. Alla medarbetare ska kunna ta del av minnesanteckningarna efter mötet.
Frågetecken

Kort om den här temasidan

Den här sidan ger dig en kort överblick över det stöd som vi på Suntarbetsliv har inom APT-området.

1

Inspireras av andra arbetsplatser

Du behöver inte uppfinna hjulet själv! Här kan du läsa några artiklar om hur andra arbetsplatser jobbar med sina arbetsplatsträffar.

2

Fundera ut vilka områden ni vill jobba med på era APT

Vad ska ni då prata om? Det här är exempel på frågor som passar att ta upp:

 • Arbetsmiljöfrågor

 • Verksamhetsfrågor, till exempel mål och uppföljning

 • Jämställdhet och mångfald

 • Utveckling, planering och förändring

 • Ekonomi och budget

 • Facklig information vid behov

 • Påfyllning av kunskap

Gör en kartläggning för att ta reda på vad just ni behöver arbeta med!

Den här kartläggningen kommer från verktyget Vår arbetsmiljö, och hjälper er att ta reda på vad som fungerar bra och mindre bra på er arbetsplats.

Avsätt gärna nästa APT till övningen.

Gå till kartläggningen

Vår arbetsmiljö, undersök och utveckla arbetsmiljön tillsammans. Använd verktyget från Suntarbetsliv där ni gemensamt kartlägger och prioriterar.

Pil som pekar mot höger
3

Jobba vidare med det som behöver förbättras

Vad vill ni jobba vidare med? Här är några förslag på övningar att jobba med på era APT!

Ta hjälp av bättre möten

Men! Även om ni vet vad ni vill prata om på arbetsplatsträffen är det inte alltid så lätt att få till bra och konstruktiva möten, där alla kommer till tals. Med hjälp av verktyget Bättre möten kan ni i arbetsgruppen få syn på era samtalsmönster och skapa de möten ni vill ha.

Filmen här nedanför kommer från verktyget, och visar på olika perspektiv som mötesdeltagare kan ha. Vilka brukar finnas med på era möten?

Gå vidare till verktyget Bättre möten

Bättre möten är ett forskningsbaserat verktyg som utvecklar möteskommunikationen i arbetsgrupper och lyfter hela verksamheten.

Pil som pekar mot höger
lamp

Kom ihåg

 • Arbetsplatsträffen är medarbetarnas och chefens gemensamma möte.

 • Mötet är framför allt till för att skapa dialog – inte för information.

 • Det är chefen som ansvarar för mötet, men alla kan komma med önskemål om vad mötet ska handla om.

Kom igång!

Du kan också boka vägledning med oss för att få tips och råd till nästa arbetsplatsträff eller personalmöte.