Tema

Allt om OSA

OSA betyder organisa­torisk och social arbets­miljö. 
Att skapa en god OSA handlar bland annat om att motverka stress, mobbning och att skapa bra arbetstider. Det kan göra att medarbetarna håller sig friska och stannar på jobbet. Här får du tips på hur ni kan jobba med OSA på din arbetsplats!

Hero bakgrundsbild

Vad betyder OSA?

OSA är ett brett område, som består av två delar:

 • Organisatorisk arbetsmiljö – Hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur beslut fattas.
 • Social arbetsmiljö – Hur vi samarbetar, samspelar och pratar med varandra på arbets­platsen; även via e-post, chatt och liknande.

Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns en bra OSA, och det finns ett antal föreskrifter som beskriver hur det ska gå till. De skapades av Arbetsmiljöverket 2016. I föreskrifterna står det bland annat att alla arbetsplatser ska sätta mål för och arbeta systematiskt med OSA.

För att skapa en bra OSA är det viktigt att arbetsgivaren samverkar med till exempel skyddsombud.

 • Arbetsbelastning: balans mellan krav och resurser, att arbets­uppgifter och förväntade resultat är tydligt be­skrivna och att det finns tid för åter­hämtning.
 • Arbetstidens förläggning: schemaläggning som skapar bra arbetsmiljö och tid för återhämtning.
 • Kränkande särbehandling: mobbning, nedsättande ord och så vidare. Det ska aldrig accepteras.
Frågetecken

Kort om den här temasidan

Den här sidan ger dig en kort överblick över det stöd som vi på Suntarbetsliv har inom OSA-området.

1

Lär dig mer om OSA – titta på en film!

Filmen här nedanför ger en kort introduktion till vad OSA och OSA-föreskrifterna är.

Ett bra tips är att ni på arbetsplatsen tittar på filmen tillsammans, till exempel på en arbetsplatsträff. På det sättet får ni en bra grund för att prata vidare om hur ni vill att er OSA ska vara.

Jobba vidare med OSA-kollen

Vill du kasta dig in i OSA-arbetet redan nu? I Suntarbetslivs verktyg OSA-kollen finns kunskap, filmer, aktiviteter och checklistor.

Gå till OSA-kollen

Stöd för att förstå och jobba med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, med aktiviteter för till exempel arbetsplatsträffar.

Pil som pekar mot höger

Vill du få bättre koll på föreskrifterna?

Det kan vara snårigt att hitta rätt bland OSA-föreskrifterna. Ta hjälp av vårt verktyg OSA-kompassen för att få en tydlig översikt!

Gå till OSA-kompassen

Bli insatt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Få tips på hur andra gjort och konkret stöd.

Pil som pekar mot höger

Läs artiklar och inspireras av andra arbetsplatser

Du behöver inte uppfinna hjulet. Många arbetsplatser har gått igenom ungefär samma process. Låt dig inspireras av hur andra har arbetat!

2

Gå igenom checklistan för OSA

OSA-checklistan ger en tydligare bild av vilken beredskap ni har när det gäller OSA. Tanken är att chef och skyddsombud ska fylla i checklistan tillsammans. Här får ni svara på frågor som:

 • Har ansvariga chefer, arbetsledare och skyddsombud tillräckliga kunskaper för att förebygga och hantera ohälsosam arbetsbelastning?

 • Har arbetsgivaren och arbetstagarna, i samverkan, utvecklat och tagit fram mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

 • Finns det ett systematiskt sätt att omhänderta rapporter om ohälsa, tillbud och olycksfall inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön?

Gå till checklistan för OSA
Pil som pekar mot höger
3

Jobba vidare med det som behöver förbättras

Nu har din arbetsplats skapat er en bild av var ni har potential att förbättra er OSA. Nu är det dags att göra en handlingsplan och prioritera vad som är viktigast att jobba vidare med.

Hos Suntarbetsliv finns stöd för att jobba med många olika områden. Kanske något av detta passar er?

Är du fortfarande inte övertygad?

En god OSA leder till en rad vinster, både för arbetsplatsen och medarbetarna. Här kan du läsa om elva olika vinster med att jobba med OSA: allt från bättre hälsa till bättre resultat och lägre personalomsättning.

Fyra smileys som symboliserar organisatorisk och social arbetsmiljö, OSA.

11 vinster av att jobba med OSA

En schysst arbetsplats med lagom belastning och bra arbetsklimat lönar sig. Läs om vinsterna med god social arbetsmiljö och hur ni kan arbeta…

lamp

Kom ihåg

 • OSA handlar om hur arbetet ordnas och hur vi samarbetar.

 • Många "mjuka" frågor hamnar under OSA: stress, mobbning och arbetstider till exempel.

 • En bra OSA kan göra att medarbetarna håller sig friska och stannar på jobbet.