Förebygg hot och våld på jobbet

Hot och våld ska aldrig ses som en naturlig del av jobbet. Här hittar du tips för att förebygga och hantera hot, våld och kränkningar på jobbet.

Hero bakgrundsbild

Hot och våld på arbetsplatsen kan förekomma inom många branscher och är ett allvarligt arbetsmiljöproblem, som ska hanteras av arbetsgivaren.

Det finns en ökad risk inom yrkesgrupper med mycket direktkontakt med människor, till exempel kollektivtrafik, vård, skola, omsorg och socialtjänst.  

Webbinarium om att förebygga hot och våld

Tips och råd om hur ni kommer igång med att hantera hot och våld, inklusive hot via sms eller sociala media, på arbetsplatsen!

1

Lär dig mer: vad är hot och våld?

Det finns många olika typer av hot och våld. Det kan handla om allt från subtila hotsituationer till allvarliga fysiska situationer som vapenvåld.

Det finns ingen exakt gräns för vad som räknas som hot och våld, utan det beror på hur den som blir utsatt upplever situationen.

Här är en grov indelning:

Hot: Muntlig eller skriftlig varning om fysiskt våld eller skadegörelse. Kan också ske via kroppsspråk, gester, närvaro på en speciell plats eller genom en till synes oskyldig kommentar.

Våld: Aggressiva handlingar som leder till fysisk eller psykisk skada hos någon annan; till exempel att knuffa, riva eller hålla fast. Ett fysiskt angrepp i form av överfall med slag, sparkar eller vapen räknas som grovt våld.

Digitala aggressioner: Om hot eller kränkningar sker digitalt – till exempel på sociala medier, per sms eller e-post – så kan de även kallas för digitala aggressioner.

Otillåten påverkan: En särskild typ av hot och våld, som sker när någon försöker påverka en myndighetspersons beslut. Det kan till exempel röra ett socialtjänstbeslut om pengar, en elevs betyg, eller en eventuell vräkning från en lägenhet. 

Läs mer i artikeln "Vad är hot och våld på arbetsplatsen?"
Pil som pekar mot höger

Vill du veta mer om vad hot och våld är? Kika på denna film med ämnesexperterna Sofia Wikman och Alexander Tilly, så får du en bra grund att stå på!

Se filmen ``Vad är hot och våld?``
2

Få igång samtalet om hot och våld på arbetsplatsen

Tryggheten på jobbet ökar när kollegor delar erfarenheter med varandra. Det är därför viktigt att ta ens egen och andras upplevelser av hot och våld på allvar. Det är först när man ser verkligheten som den är som man kan skapa den förändring som man vill ha.

Här nedanför finns olika övningar som ni kan använda för att få igång samtalet. De är hämtade från Suntarbetslivs verktyg Säkerhetsdialogen och Forskning på 5.

3

Ta in frågan i det systematiska arbetsmiljöarbetet

Arbetsmiljöarbetet är något som pågår både i det dagliga arbetet och i återkommande processer. Om det finns en risk för hot och våld på arbetsplatsen ska den hanteras och förebyggas inom ramen för detta.

Det innebär att situationer, möten och arbetsuppgifter löpande ska undersökas och riskbedömas. De risker som upptäcks ska åtgärdas och sedan ska åtgärderna följas upp.

Checklistor är en stor hjälp i arbetet mot hot och våld. Hos Suntarbetsliv finns det ett stort antal checklistor som rör frågan. Här är ett urval som kan vara bra att börja med:

Läs mer i Säkerhetsdialogen om att förebygga med SAM
Pil som pekar mot höger

En viktig del är att börja rapportera om allt som händer – både stora och små händelser och även tillbud. På så sätt kan risker fångas upp tidigt och systematiskt.

Är du osäker på vad ett tillbud är kan du läsa mer i artikeln vad är tillbud?

Du kan också lära dig mer om tillbudsrapportering i den här filmen, från verktyget Säkerhetsdialogen: Tio oj för varje aj

4

Inspireras av andra arbetsplatser

Du behöver inte uppfinna hjulet. Läs om hur andra arbetsplatser har arbetat mot hot och våld och låt dig inspireras!

lamp

Kom ihåg!

  • Hot och våld är ett arbetsmiljöproblem som ska hanteras av arbetsgivaren.

  • Det är viktigt att prata om problemet och rapportera när saker händer, för att få koll på situationen.

  • Hot och våld ska aldrig ses som en naturlig del av jobbet.

Kom igång!

Du kan också boka vägledning med oss, och få tips och råd om hur du kommer igång med det förebyggande arbetet.