För dig som vill komma igång

Har du ansvar för arbetsmiljö och vill komma igång? Eller behöver du få mer ordning och reda i arbetsmiljöarbetet? Ta hjälp av vår guide!

Hero bakgrundsbild

Vad är arbetsmiljö?

Arbetsmiljöarbete är viktigt! Medarbetare som trivs och mår bra på jobbet är friskare, mer engagerade och gör ett bättre jobb.

Arbetsmiljö kan delas in i ett par olika kategorier:

Fysisk arbetsmiljö: Lokaler, ventilation, ljus, ljud och hjälpmedel, till exempel.

Digital arbetsmiljö: Datorer, it-system, uppkoppling och gränsdragning mellan arbete och fritid.

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA): Hur arbetet ordnas, styrs, kommuniceras och hur vi samspelar med varandra på arbetsplatsen.

Det är arbetsgivaren – via chefen – som är ansvarig för att skapa en bra arbetsmiljö. Men det är också viktigt att samverka med skyddsombud och medarbetare. Alla på arbetsplatsen är delaktiga i att skapa en bra arbetsmiljö.

Läs mer i artikeln "Vad är arbetsmiljö?"
Pil som pekar mot höger
Frågetecken

Kort om den här temasidan

Här hittar du kunskap, inspiration och länkar som kan vara bra att ha för dig som vill komma igång med arbetsmiljöarbetet. Den funkar både för dig som är helt ny som skyddsombud – och för dig som jobbat inom hr i åratal!

Vill du veta mer om vinsterna med att jobba systematiskt med arbetsmiljön? Kika på denna film, så får du en bra grund att stå på!

Se filmen ``Vinster med SAM som arbetssätt``
1

Fundera på om allt finns på plats

Vissa saker behöver finnas på plats för att arbetsmiljöarbetet ska flyta. Hur ser det ut på din arbetsplats?

Tänk över dessa frågor:

 • Känner chefen och skyddsombudet varandra?
 • Har chef och skyddsombud en grundutbildning i systematiskt arbetsmiljöarbete?
 • Har ni en samverkansgrupp eller skyddskommitté?
 • Har ni regelbundna arbetsplatsträffar där alla medarbetare deltar?
 • Har ni arbetssätt på plats för att planera, kartlägga, riskbedöma, åtgärda, följa upp och utvärdera arbetsmiljöarbetet?

Om svaret är nej på någon av dessa frågor så kan det vara ett bra ställe att börja jobba. Här nedanför ser du några tips på aktiviteter som kan hjälpa till.

  2

  Undersök vad ni behöver jobba med

  Vill du få bättre koll på vilka arbetsmiljöområden ni behöver jobba med? Det finns flera sätt att ta reda på det.

  Kontakta chefer, skyddsombud eller hr, och uppdatera dig på nuläget. Fråga ifall ni har några prioriterade arbetsmiljöfrågor. Läs igenom er arbetsmiljöpolicy och titta på den senaste medarbetarenkäten.

  Behöver ni göra en ny kartläggning, ta med verktyget Vår Arbetsmiljö till nästa arbetsplatsträff.

  Med hjälp av verktyget skapar ni samsyn kring:

  • Vad som fungerar bra
  • Vad som kan förbättras
  • Vilka områden som kan prioriteras
  Vår arbetsmiljö
  Pil som pekar mot höger
  3

  Dags att börja jobba!

  Nu är det bara att sätta igång att jobba. Ett bra första steg kan vara att ta fram en handlingsplan. I den beskriver ni tillsammans, chef och skyddsombud, hur ni ska jobba med era prioriterade frågor. Gör planen konkret och relevant för arbetsgruppen.

  Hos Suntarbetsliv finns verktyg som kan hjälpa er att komma igång på en rad olika områden. I verktygen finns kunskap, vägledningar, checklistor, övningar till arbetsplatsträffarna, filmer och mycket mer.

  Här nedan hittar du några förslag på verktyg att börja med.

  Hittar du inget som passar? Det finns många fler verktyg att välja på här!

  lamp

  Kom ihåg!

  • Medarbetare som trivs på jobbet är friskare, mer engagerade och gör ett bättre jobb.

  • Det är arbetsgivaren, via chefen, som är ansvarig för arbetsmiljön. Det är dock viktigt att chefen samverkar med skyddsombud och medarbetare.

  • Vi är varandras arbetsmiljö! Alla är ansvariga för hur vi har det på jobbet.

  • Kom ihåg att chefen också har en arbetsmiljö. En chef som har bra förutsättningar att vara en närvarande ledare bidrar till bättre arbetsmiljö för alla.

  Kom igång!

  Du kan också boka vägledning med oss för att hitta rätt stöd i arbetsmiljöarbetet.