Mer balans med återhämtning och utveckling på arbetstid

20 november 2023 Lästid: 6 min
Sammanfattning av artikeln

På lungavdelningen på Gävle sjukhus är sjuksköterskorna inne i ett projekt.

Det går ut på att skapa en arbetsmiljö som gör att fler vill och kan jobba heltid.

Därmed vill de minska antalet hyrsjuksköterskor.

Inom projektet har de vikt en dag i veckan åt att återhämta sig, träna, utbilda sig och utveckla verksamheten.

Tre personer från lungavdelningen sitter och fikar
Elenor Jennehag, Ebba Gavlén och Lina Edin tycker att det är väldigt värdefullt att kunna både återhämta sig och utveckla verksamheten på arbetstid.

Foto: Anna Wettergård

Sammanfattning av artikeln

På lungavdelningen på Gävle sjukhus är sjuksköterskorna inne i ett projekt.

Det går ut på att skapa en arbetsmiljö som gör att fler vill och kan jobba heltid.

Därmed vill de minska antalet hyrsjuksköterskor.

Inom projektet har de vikt en dag i veckan åt att återhämta sig, träna, utbilda sig och utveckla verksamheten.

Fyra dagars kliniskt arbete, en dag för återhämtning, utbildning och utveckling. Så ser tillvaron ut för sjuksköterskorna på lungkliniken i Gävle. ”Det var därför jag valde att jobba här”, säger sjuksköterskan Lina Edin.

På den nionde våningen i Gävle sjukhus stora tegelkropp hittar man lungavdelningen. Hit kommer patienter med besvär som KOL, lungcancer eller lungfibros.

– Det är en tung medicinavdelning och vi har mycket att göra. De som kommer in hit idag är ganska sjuka – betydligt sjukare än de som var här när jag började år 2008.

Det berättar vårdenhetschefen Elenor Jennehag, medan hon visar runt i de handspritsdoftande sjukhuskorridorerna. Ljudnivån här är ganska hög. Mycket prat och ljudsignaler som surrar i olika toner. På en brits i en korridor ligger en prydlig hög med blå kuddar. På andra ställen står det rullstolar och liftar.

– Vi är ganska trångbodda; det är vårt största arbetsmiljöproblem. Just nu har vi överlämning och grupperna har satt sig lite överallt. Vissa sitter i köket och andra i förrådet, fortsätter hon.

Just det arbetsmiljöproblemet är inget som Elenor Jennehag kan lösa just nu. Men annat har verkligen förändrats de senaste åren.

Från tretton till fem hyrsköterskor

– För ett par år sedan bestämde vi oss för att minska antalet patienter per medarbetare. Nu har vi en sjuksköterska och en undersköterska på fem patienter.

För att klara av den förändringen tog man in extra hyrpersonal. Men nu för tiden behövs knappt hyrpersonalen längre.

Vi har gått från tretton hyrsköterskor till fem och en halv

Elenor Jennehag

Elenor Jennehag, vårdenhetschef

– Vi har gått från tretton hyrsköterskor till fem och en halv, på ett år.

20 procent utbildning, utveckling och återhämtning på arbetstid

Svaret på hur man lyckades med det stavas 80/20. Det innebär att sjuksköterskorna tillbringar åttio procent av sin arbetstid på golvet. De resterande 20 procenten går till utbildning, utveckling och återhämtning. Arbetssättet infördes 2018, som ett tillfälligt projekt fram till 2024.

– Om du frågar mig får man absolut inte ta bort det här arbetssättet när projektet är slut, säger Elenor Jennehag.

Nu har avdelningen har kunnat anställa fler, eftersom arbetsplatsen blivit mer attraktiv. Därmed har de kunnat minska på sin hyrpersonal. Arbetssättet har också gjort att antalet långtidssjukskrivna har minskat, korttidssjukfrånvaron har minskat, och nöjdheten i medarbetarenkäterna har gått upp.

Tre personer från vårdavdelningen står utanför sjukhuset bland några träd

Ebba Gavlén, Lina Edin och Elenor Jennehag hoppas att det nya arbetssättet ska fortsätta efter projektets slut.

”Man behöver avlastningen”

– Det gör det möjligt att arbeta heltid. Man orkar inte annars, säger sjuksköterskan Malin Wennberg.

Hon har arbetat här i sex år, och sedan avdelningen införde 80/20 har hon gått från att arbeta deltid till att arbeta heltid.

– På somrarna har vi inte 80/20, och det är jättetufft. Man behöver den här avlastningen, att få göra något annat en dag i veckan.

De 20 procenten som inte är kliniskt arbete brukar samlas ihop till en dag i veckan. Den här dagen kan sjuksköterskorna vara på plats och jobba med utbildning eller utveckling av verksamheten.

– Några ur personalen har till exempel startat upp olika team, som fibrosteamet och KOL-teamet. Inom teamet har de jobbat fram förbättringar för verksamheten, berättar Elenor Jennehag.

Ett annat alternativ är att låna hem datorer och sitta hemma och gå igenom e-utbildningar. Eller ägna sig åt återhämtning i form av till exempel träning eller skogspromenader.

Man får vara ny

– Det är perfekt för oss som är nya. Då kan vi ägna tiden åt att gå igenom utbildningar, säger Ebba Gavlén, som har jobbat som sjuksköterska i ett år.

De nya sjuksköterskorna får också en mentor i ungefär sex månader. Mentorerna ger nybörjarna introduktion, bollar frågor och stämmer av att allt går som det ska.

Här får man verkligen vara ny

Lina Edin

Lina Edin, sjuksköterska

– Här får man verkligen vara ny. Det är högt i tak och kollegor tar sig tid att svara på frågor. Det säger Lina Edin, som har varit sjuksköterska i mindre än ett år.

Hon berättar att 80/20-systemet var en stor anledning till att hon sökte sig hit. Mentorskapet och den generösa introduktionen bidrar till att hon trivs så bra.

– Vi har det jättebra jämfört med vissa av våra gamla kursare. Det märker vi när vi pratar med dem.

Hennes kollega Sofia Persson håller med. Hon har varit sjuksköterska i två år.

– Det gör jättemycket för arbetsmiljön.

Utvecklar medarbetarna och verksamheten

Avdelningen har också klarat av omställningen till elva timmars dygnsvila relativt smärtfritt.

– Då kan man lägga återhämtningspassen så att schemat går ihop. Utan 80/20-systemet hade det varit svårt.

En annan bonus med 80/20 är att både medarbetarna och verksamheten utvecklas. Ungefär hälften av 20-tiden ska användas till personlig utveckling och återhämtning, medan den andra hälften ska läggas på att utveckla verksamheten.

Nu är vi grymma på lungsjukvård

Ebba Gavlén

Ebba Gavlén, sjuksköterska

– Man får utvecklas på jobbet, så man behöver inte byta jobb för att komma framåt, säger Malin Wennberg.

– Och verksamheten utvecklas också. Nu är vi grymma på lungsjukvård, avslutar Ebba Gavlén.

Kort om projektet

”80/20 oberoende hyr” heter projektet, som finansieras av regionen.

Det går ut på att sjuksköterskorna får lägga 10 procent av sin arbetstid på att utveckla och återhämta sig själva, och 10 procent på att utveckla verksamheten.

Dessa 20 procent schemaläggs till ungefär en dag i veckan.

Vad sjuksköterskorna gör på de 20 procenten kommer de fram till tillsammans med sin chef.

Undersköterskorna har ett eget system för kompetensutveckling, som är skilt från sjuksköterskornas men som har ett liknande upplägg.

Skapa återhämtning på arbetstid

Alla har inte möjlighet att vika lika mycket arbetstid till återhämtning som de gör i Gävle.

Men det är ändå viktigt att försöka få in återhämtning i arbetsdagen.

Ta hjälp av vår dialogstartare Forskning på 5 för att få igång samtalet om hur ni kan skapa återhämtning på jobbet!

Börja med att titta på filmen här nedanför eller klicka här för att börja utforska verktyget direkt!

Porträtt av medarbetaren Anna Wettergård
Text: Anna Wettergård
Kontakt: anna.wettergard@suntarbetsliv.se